Mundtlig boganmeldelse

0,00
For at gøre den mundtlige boganmeldelse levende og engagerende skal eleverne frigøre sig fra deres papir, når de fortæller om bogen. De skal netop fortælle og ikke læse deres noter op. De skal til gengæld læse op fra bogen. Oplæsning er også en vigtig del af danskfaget, og eleverne skal vælge et kort stykke tekst, som de gerne vil præsentere. Desuden skal de begrunde deres mening om bogen med eksempler og uddybninger.
GRATIS levering!

For at gøre den mundtlige boganmeldelse levende og engagerende skal eleverne frigøre sig fra deres papir når de fortæller om bogen. De skal netop fortælle og ikke læse deres noter op. De skal til gengæld læse op fra bogen. Oplæsning er også en vigtig del af danskfaget, og eleverne skal vælge et kort stykke tekst som de gerne vil præsentere. Desuden skal de begrunde deres mening om bogen med eksempler og uddybninger.

Materialet Mundtlig boganmeldelse består af:

  • En vejledning i hvad de forskellige dele af boganmeldelsen består af. Herved bliver kravene tydelige for alle, og eleverne ved hvad de bliver evalueret på.

  • Et skema til at strukturere information om bogen. Nogle elever vil hellere selv lave en struktur, men for de andre er der her en færdig struktur.

  • Et evalueringsskema som læreren kan udfylde under fremlæggelsen. Det kan danne grobund for en fælles samtale om fremlæggelsen, og eleven har en skriftlig respons som han/hun kan kigge på næste gang der skal planlægges mundtlig boganmeldelse.