Populær
Nogle elever kan blive usikre når de møder lange ord. De kan have glæde af at anvende stavelsesdeling som læsestrategi. Jeg har lavet bogmærker med de mest grundlæggende regler for stavelsesdeling, så eleverne har dem lige ved hånden, mens de læser.
0,00
GRATIS levering!
Populær
Konsonanter, der lyder ens, kan drille når eleverne skal stave. Her er en oversigt over de mest almindelige konsonantforvekslinger, der kan hjælpe eleverne til at være opmærksomme på denne staveproblematik.
0,00
GRATIS levering!
Populær

Plakat med de 5 sætningsled: udsagnsled, grundled, genstandsled, hensynsled og omsagnsled til grundled. Print den ud i A3-format, og lad den hænge på væggen og støtte undervisningen i sætningsanalyse. De grammatiske betegnelser er på dansk, men angives også på latin i parantes.

0,00
GRATIS levering!
Populær
En skriveskabelon med en tydelig struktur, der guider eleven igennem de 4 læseforståelsesstrategier: forudsigelse, at stille spørgsmål, opklaring og opsummering. Denne skriveskabelon tilbyder lidt ekstra stilladsering, da der er tilføjet hjælpespørgsmål og forslag til formulering i højre kolonne af skabelonen.
0,00
GRATIS levering!
Populær
Kendskabet til morfemer styrker den umiddelbare ordgenkendelse og kan derved understøtte både læsningens hastighed og præcision. I et forløb med særligt fokus på morfemer kan disse bogmærker skærpe elevens opmærksomhed på morfemerne og fx anvendes til at lede efter specifikke typer af morfemer.
0,00
GRATIS levering!
Populær
En skriveskabelon med en tydelig struktur, der guider eleven igennem de 4 læseforståelsesstrategier: forudsigelse, at stille spørgsmål, opklaring og opsummering.
0,00
GRATIS levering!
Populær

Plakat med alle 7 sætningsled. Print den ud i A3-format, og lad den hænge på væggen og støtte undervisningen i sætningsanalyse. De grammatiske betegnelser er på latin, men angives også på dansk i parantes.

0,00
GRATIS levering!
For at kunne læse fagbøger effektivt, skal eleverne kende de basale læsestrategier: overblikslæsning, punktlæsning og nærlæsning. Her præsenteres de både i en kort og en mere uddybet udgave.
0,00
GRATIS levering!
Hvad har folkeeventyr og kunsteventyr til fælles? Og hvor adskiller de sig? Her er en plakat, der sammenligner de to eventyrgenrer.
0,00
GRATIS levering!
Populær

Drømmeskyerne består af en bunke samtalekort der lægger op til en mere uformel måde at arbejde med mundtlighed på. Eleverne skal svare på en række sjove spørgsmål, hvor de skal beskrive sig selv. Det plejer at få smilet frem hos mine elever, og det er sjovt som lærer at gå rundt og lytte lidt med i grupperne hvor eleverne øver sig på at begrunde deres udsagn.

0,00
GRATIS levering!
Hvad er et resumé? Hvordan forbereder man et resumé? Hvordan indleder, udfører og afslutter man et resumé? Materialet svarer ganske kort på disse spørgsmål og introducerer resuméet for nybegynderen. Der er også fokus på at bygge et sprogligt stillads til eleven.
0,00
GRATIS levering!
Populær
For at gøre den mundtlige boganmeldelse levende og engagerende skal eleverne frigøre sig fra deres papir, når de fortæller om bogen. De skal netop fortælle og ikke læse deres noter op. De skal til gengæld læse op fra bogen. Oplæsning er også en vigtig del af danskfaget, og eleverne skal vælge et kort stykke tekst, som de gerne vil præsentere. Desuden skal de begrunde deres mening om bogen med eksempler og uddybninger.
0,00
GRATIS levering!
Populær

Digitalt baseret skriveskabelon til at lave en instruktion. Lavet som redigerbar PDF-fil, så eleverne kan skrive i den på deres device og fx bruge kompenserende IT, hvis de har brug for det.

0,00
GRATIS levering!
Populær

Modeltekst der viser den typiske struktur i instruerende tekst med fremhævelse af mål, materialer og metode samt brugen af tydelig kronologi.

0,00
GRATIS levering!
Populær

Modeltekst der viser fordelingen og typen af deltagere, processer, omstændigheder og forbindere i en typisk instruktion. Hermed får eleverne demonstreret sproget som et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe dem, både når de skal læse, og når de selv skal producere tekster.

0,00
GRATIS levering!
Skab en eventyrlig stemning i klassen med ophængte genrekort. Genrekortene tilbyder et fagsprog til arbejdet med eventyrgenren. Desuden hjælper de eleverne med at huske de vigtigste genretræk og afspejler den igangværende undervisning.
0,00
GRATIS levering!
Plakat med oplæg til elevernes egne gyserfortællinger. Den slår den uhyggelige tone an og kan anvendes både som oplæg til både mundtlige og skriftlige førskrivningsaktiviteter.
0,00
GRATIS levering!
Populær
Et kompendium til arbejdet med en klasseavis, hvor eleverne kan få overblik over avisens genrer, vinkling, nyhedskriterier og avisredaktionens samspil.
0,00
GRATIS levering!
Skab en fantastisk stemning i klassen med ophængte genrekort. Genrekortene hjælper eleverne med at huske de vigtigste genretræk ved fantasy og bruge det korrekte fagsprog.
0,00
GRATIS levering!
Få eleverne ud på gulvet og giv dem nogle udfordrende udsagn, de skal tage stilling til. Meningskort får alle i bevægelse, både fysisk og mentalt.
0,00
GRATIS levering!