Instruktion modeltekst sprog

0,00

Modeltekst der viser fordelingen og typen af deltagere, processer, omstændigheder og forbindere i en typisk instruktion. Hermed får eleverne demonstreret sproget som et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe dem, både når de skal læse, og når de selv skal producere tekster.

GRATIS levering!

Modeltekst der viser fordelingen og typen af deltagere, processer, omstændigheder og forbindere i en typisk instruktion.

Samtidig præciseres det fx,  hvilke tider verberne ofte har, hvordan nominalgrupperne er med til at tydeliggøre materialerne, og hvordan vi bruger omstændighederne til at guide læseren til at bruge instruktionen korrekt. 

Hermed får eleverne demonstreret sproget som et kraftfuldt værktøj, der kan hjælpe dem, både når de skal læse, og når de selv skal producere tekster.

Denne tekst kan bruges som en introduktion til både instruktionen som teksttype, men også til de sproglige begreber deltagere, processer, omstændigheder og forbindere, hvis det ikke er introduceret tidligere. 

Teksten her blev brugt i et forløb i naturfag på 4. årgang, hvor jeg sammen med faglæreren var med som læsevejleder. Vi tog afsæt i denne tekst, gennemgik den grundigt og blev fortrolige med både struktur og sprog.

Strukturen blev indledningsvis illustreret med filen Instruktion struktur, der netop kun viser strukturen med overskrift, punktform osv. Så kan man bagefter gennemgå det sproglige med denne modeltekst.

Efter denne introduktion og gennemgang konstruerede vi en tekst i fællesskab om karsedyrkning (emnet hed Det spirer og gror),  og derpå skulle eleverne i makkerpar skrive en tekst om kartoffelspirer.

Eleverne fik således både læst instruktioner, talt om det via et fagsprog samt skrevet instruktioner, som de kunne modellere over de fælles tekster. 

Denne form, som ofte går under betegnelsen teaching learning cycle, tydeliggør kravene for eleverne, og kan være et nyttigt stillads for mange elever.

For dem der har brug for ekstra støtte har jeg lavet en skriveskabelon, der kan anvendes digitalt og derved kombineres med kompenserende it. I skriveskabelonen er der lavet en grafisk ramme og tilhørende stikord, der kan hjælpe tankerne på vej.