En opdeling af tekster i teksttyper henviser til forskellige fremstillngsformer. 

En tekst kan fx være argumenterende, fortællende, instruerende eller informerende. Mange tekster består af flere teksttyper, fx anmeldelsen, der både skal være informerende og argumenterende.

Hver teksttype har en række typiske kendetegn, der udspringer af nogle sproglige valg. De valg har afsæt i formålet med teksten, og når eleven kender og behersker sproget og strukturen i forskellige teksttyper, er der gode muligheder for at blive sprogligt kompetent, både når det gælder læsning og skrivning.

Nedenfor kan man finde materialer til arbejdet med instruerende tekster.