Stavetræning er et omfattende område, da de er så mange fokuspunkter man kan dykke ned i. Og det kan variere meget inden for den enkelte klasse. 

Her er en række materialer, der kan være med til at sætte fokus på fx:

- konsonantforvekslinger 

- lydfølgeregler, fx kort vokal, dobbeltkonsonanter og stumme bogstaver

- morfemer

- fremmedord