En beskrivelse af indholdet i dine nyhedsbreve (emner, interesseområder) og hyppigheden af deres udsendelse. Beskrivelsen kan med fordel være relativ lang og indeholde såvel ordet "nyhedsbrev" som nøgleord i forbindelse med dine varer så ofte som muligt for at forbedre denne omtales placering i søgemaskiner.
tilbage