Meningskort

0,00
Få eleverne ud på gulvet og giv dem nogle udfordrende udsagn, de skal tage stilling til. Meningskort får alle i bevægelse, både fysisk og mentalt.
GRATIS levering!

Meningskort er en række laminerede A4-ark, som man lægger spredt på gulvet. Eleverne står i en gruppe ude i siden.

Meningskortene udtrykker udsagn som fx Jeg er enig, eller Jeg er i tvivl eller Jeg er uenig osv.

Som lærer kommer man med en udtalelse, som eleverne så skal tage stilling til. I modsætning til klasseværelset, hvor eleverne kan forholde sig passivt på deres stol, er de her nødt til at flytte sig fysisk for at tilkendegive deres mening - alle skal flytte sig hen til et kort. Efterfølgende kan læreren bede om en begrundelse for valget. Eleverne kan altså ikke bare lægge sig i halen på en anden elev, men skal kunne begrunde sin egen mening.

Efter det første udsagn går alle elever tilbage til start - ingen må stå ved et kort. Læreren kommer med et nyt udsagn, og så skal eleverne tage stilling igen, og sådan fortsætter man.

Det er en rigtig sjov øvelse, fordi alle er aktive, og som lærer får man fat i nogle elever, der ofte vælger at forholde sig passivt til den fælles debat.