Drømmeskyer

0,00

Drømmeskyerne består af en bunke samtalekort der lægger op til en mere uformel måde at arbejde med mundtlighed på. Eleverne skal svare på en række sjove spørgsmål, hvor de skal beskrive sig selv. Det plejer at få smilet frem hos mine elever, og det er sjovt som lærer at gå rundt og lytte lidt med i grupperne hvor eleverne øver sig på at begrunde deres udsagn.

GRATIS levering!

Drømmeskyerne består af en bunke samtalekort der lægger op til en mere uformel måde at arbejde med mundtlighed på. Eleverne skal svare på en række sjove spørgsmål hvor de skal beskrive sig selv. Det plejer at få smilet frem hos mine elever, og det er sjovt som lærer at gå rundt og lytte lidt med i grupperne hvor eleverne øver sig på at begrunde deres udsagn.

På kortene med drømmeskyer vil man blive mødt af udsagn som fx "Hvis jeg  var et computerspil, ville jeg være....fordi..."

Denne form inviterer til at begrunde sit udsagn, til at lytte aktivt og til at præsentere sig selv med en humoristisk vinkel for en makker eller en mindre gruppe. Med en drømmesky kan man bruge sin fantasi samtidig med at man skal kunne argumentere for sit valg.

Drømmeskyerne kan også bruges til teambuilding hvis en ny elevgruppe skal rystes lidt sammen.

Giv et makkerpar/gruppe en farve kort - der er 5 forskellige grupper af kort. Kortene lægges på bordet. Den første elev trækker et kort og svarer på spørgsmålet. De andre i gruppen skal derpå svare på det samme spørgsmål, og så trækker den næste elev et kort osv.

Man kan spille parvis eller i en mindre gruppe.