Mundtlig fremstilling kan være en udfordring for nogle elever.

Jeg tror vi er mange - børn som voksne - der godt kan få lidt sved i håndfladerne når vi skal sige noget i en større forsamling. Heldigvis kan det trænes som så meget andet.

I kategorien Mundtlighed er der en række opgaver hvor eleverne kan træne deres mundtlige fremstilling. 

I "Mundtlig boganmeldelse" sættes der fokus på oplæsning, at løsrive sig fra papiret, at kunne planlægge længden af sin mundtlige fremstiling samt evaluering.

I "Drømmeskyer" og "Meningskort" kan eleverne øve sig på at begrunde deres udsagn og meninger og få styrket deres argumentation.

Populær

Drømmeskyerne består af en bunke samtalekort der lægger op til en mere uformel måde at arbejde med mundtlighed på. Eleverne skal svare på en række sjove spørgsmål, hvor de skal beskrive sig selv. Det plejer at få smilet frem hos mine elever, og det er sjovt som lærer at gå rundt og lytte lidt med i grupperne hvor eleverne øver sig på at begrunde deres udsagn.

0,00
GRATIS levering!
Populær
For at gøre den mundtlige boganmeldelse levende og engagerende skal eleverne frigøre sig fra deres papir, når de fortæller om bogen. De skal netop fortælle og ikke læse deres noter op. De skal til gengæld læse op fra bogen. Oplæsning er også en vigtig del af danskfaget, og eleverne skal vælge et kort stykke tekst, som de gerne vil præsentere. Desuden skal de begrunde deres mening om bogen med eksempler og uddybninger.
0,00
GRATIS levering!
Få eleverne ud på gulvet og giv dem nogle udfordrende udsagn, de skal tage stilling til. Meningskort får alle i bevægelse, både fysisk og mentalt.
0,00
GRATIS levering!