Nogle elever har brug for at arbejde mere intensivt med ordlæsestrategier. De kan måske godt anvende en enkel lydstrategi, men det bliver hurtigt for omstændeligt, og kan føre til en langsommelig og lidt mekanisk læsning.

For at få fart på læsningen skal der læses i større enheder, og her kan hhv. stavelsesdeling og morfemdeling være nyttige ordlæsestrategier.

Med disse strategier kan man bryde lange ord ned i mindre overskuelige enheder, som så kan læses en ad gangen. Det kan især være en hjælp for elever, der er udfordret på arbejdshukommelsen.

Reglerne for stavelsesdeling er trykt på en række bogmærker i materialet Stavelsesdeling bogmærke.

Arbejdet med stavelsesdeling er et redskab, når man arbejder med lydprincippet. Næste skridt er at arbejde ud fra betydningsprincippet og bruge morfemdeling, der foregår i større sproglige enheder. For at få læsehastigheden op skal eleverne med tiden opdele dem i stadig større enheder, for til sidst at kunne genkende hele ordet umiddelbart og læse flydende.

Til arbejdet med morfemdeling findes et morfembogmærke, der minder eleven om dette fokus.

Populær
0,00
GRATIS levering!
Populær
0,00
GRATIS levering!