Vær en aktiv læser

0,00
En skriveskabelon med en tydelig struktur, der guider eleven igennem de 4 læseforståelsesstrategier: forudsigelse, at stille spørgsmål, opklaring og opsummering.
GRATIS levering!

For at kunne forstå det man læser, er man nødt at være en aktiv læser. En aktiv læser forholder sig til det læste og lægger også mærke til, om der er noget, der ikke bliver forstået og skal undersøges yderligere.

Mange elever har brug for en eksplicit undervisning i læseforståelse, før de bevidst og effektivt kan anvende forskellige læseforståelsesstrategier, og her er den reciprokke (gensidige) undervisning en undervisningsstrategi, der tilbyder en struktureret gennemgang af 4 centrale komponenter i læseforståelsen:

  1. forudsigelse
  2. at stille spørgsmål
  3. opklaring
  4. opsummering

Omdrejningspunktet i denne undervisningsmetode er dialogen og samarbejdet - derfor navnet reciprok/gensidig. Læreren starter med at modellere strategierne, der tænkes højt, og eleverne inviteres til at forholde sig kritisk og spørgende til lærerens gennemgang.

Efterhånden skal eleverne selv - med aftagende stilladsering - selv kunne anvende strategierne, samt kunne gøre det i samarbejde med andre, hvor de skal tænke højt og kunne begrunde deres valg. Når eleverne kan begrunde deres valg og fx kan forklare, hvorfor deres forudsigelse lyder, som den gør, er de nået langt i deres forståelse.

Arbejdet foregår i grupper eller makkerpar, så man på skift kan tage rollen som hhv. elev og lærer. Den, der har rollen som lærer, skal forholde sig spørgende og kritisk til makkerens valg.

I materialerne Vær en aktiv læser og Vær en aktiv læser - med hjælp er der taget afsæt i strukturen fra den reciprokke undervisning. 

Begge materialer består af skriveskabeloner med redigerbare felter, dvs. at man kan skrive i dem digitalt. Det kan især være en støtte for elever, der har behov for at anvende kompenserende skriveprogrammer som CD-ORD o.l.

De kan også printes ud og udfyldes med blyant.

I Vær en aktiv læser - med hjælp er der også en kolonne med hjælpespørgsmål og forslag til formuleringer ude i siden ud for hver strategi. Det kan være en hjælp for nogle elever, mens det vil være forstyrrende for andre. Som regel ved eleverne godt selv, om de har brug for den ekstra støtte.