I arbejdet med læseforståelsen skal eleverne kunne anvende en række redskaber både aktivt og bevidst.

Her er det vigtigt at skelne mellem læseforståelsesstrategier og læsestrategier.

Læseforståelsesstrategier er bevidste handlinger og metoder til at huske, organisere og forstå, det man læser. Det kan fx være at udfylde ordkort og begrebskort, at anvende forskellige former for notatteknikker eller at skrive et resumé.

Det er alt sammen strategier man bruger, når man nærlæser teksten. Man kan fx kun lave et resumé, hvis man har forstået teksten tilstrækkeligt til at kunne sammenfatte hovedideerne, og det kræver, at man går tæt på teksten.

Materialet Lav resumé tilbyder guidning i at lave resumé, herunder hjælp til formuleringen.

Ofte vil der være behov for en eksplicit undervisning i læseforståelse. Her er den reciprokke (gensidige) undervisning et bud på en undervisningsstrategi, der tilbyder en struktureret gennemgang af 4 centrale komponenter i læseforståelsen:

forudsigelse, at stille spørgsmål, opklaring og opsummering.

I materialerne Vær en aktiv læser og Vær en aktiv læser - med hjælp er der taget afsæt i strukturen fra den reciprokke undervisning. Materialerne består af to skriveskabeloner, og der tilbydes forskellig grad af stilladsering i de to materialer.

Læsestrategier - også kaldet læseteknikker - er forskellige måder at læse teksten på. Læseren vælger læsestrategi ud fra formålet med læsningen. Skal man danne sig overblik, lede efter en bestemt information eller skal man nærlæse for at kunne lave resumé?

Populær
En skriveskabelon med en tydelig struktur, der guider eleven igennem de 4 læseforståelsesstrategier: forudsigelse, at stille spørgsmål, opklaring og opsummering. Denne skriveskabelon tilbyder lidt ekstra stilladsering, da der er tilføjet hjælpespørgsmål og forslag til formulering i højre kolonne af skabelonen.
0,00
GRATIS levering!
Populær
En skriveskabelon med en tydelig struktur, der guider eleven igennem de 4 læseforståelsesstrategier: forudsigelse, at stille spørgsmål, opklaring og opsummering.
0,00
GRATIS levering!
For at kunne læse fagbøger effektivt, skal eleverne kende de basale læsestrategier: overblikslæsning, punktlæsning og nærlæsning. Her præsenteres de både i en kort og en mere uddybet udgave.
0,00
GRATIS levering!
Hvad er et resumé? Hvordan forbereder man et resumé? Hvordan indleder, udfører og afslutter man et resumé? Materialet svarer ganske kort på disse spørgsmål og introducerer resuméet for nybegynderen. Der er også fokus på at bygge et sprogligt stillads til eleven.
0,00
GRATIS levering!