Mål til forløb om flydende læsning

0,00

Materialet består af 7 måltavler til et forløb om flydende læsning på et læsehold for usikre læsere på 3. årgang. Det kan nemt tilpasses andre årgange og læseniveauer. Aktiviteter som ord pr. minut, at give respons på læsning og læseteater indgår. Selve forløbet beskrives udførligt.

GRATIS levering!

Jeg har gennemført et forløb om flydende læsning sammen med en kollega på 3. årgang. Det foregik på et læsehold med usikre læsere, dvs. elever som stadig arbejder med den basale afkodning og derfor også læser langsomt.

Vi lagde vægt på at få inddraget den gode oplæsning, da netop brugen af prosodi er en vigtig komponent i den flydende læsning. 

Der blev sat 7 uger af til forløbet, og materialet her består af 7 måltavler, så vi gennemgik et mål om ugen.

Forløbet bestod af følgende opbygning:

 1. Præsentation af begrebet Flydende læsning (de har hørt om det før, men en gentagelse er stadig en god ide)
 2. Modellering af oplæsning. Jeg læste den samme tekst op på 3 måder: Alt for hurtigt med mange fejl, alt for langsomt så fokus blev uklart og til sidst en eksemplarisk oplæsning med brug af passende prosodi. Bagefter kunne eleverne kommentere på min oplæsning.

I løbet af forløbet, skiftede vi mellem følgende aktiviter:

Læs ord pr. minut:

 1. Eleverne læser en udvalgt tekst - de øver sig selv, vi var 3 lærere/pædagoger på et hold med 14 elever, så vi kunne gå rundt og guide deres læsning.
 2. Lærer tager tid, og eleverne læser nu så mange ord, de kan på et minut. 
 3. Når tiden er gået, tæller eleverne ord, noterer ned.
 4. Eleverne øver sig igen, læreren tager tid og elever tæller igen.
 5. Eleverne fik teksten med hjem som lektie og skulle øve den.
 6. Ved starten af næste lektion blev der igen lavet ord pr. minut 2 gange. Eleverne skal gerne igennem ord pr. minut 3-4 gange - men heller ikke mere, da det ikke giver en yderligere effekt.

Giv og modtag respons på oplæsning:

 1. Med udgangspunkt i den tekst, der har været øvet hjemme, skulle eleverne læse højt for hinanden og give respons på stemmens styrke, på læsehastigheden og på om tekstens tegn (fx udråbstegn) blev brugt til at skabe stemning og gøre teksten levende. 
 2. Eleverne læste i makkerpar, og havde to læserunder hver, så de fik mulighed for at forbedre det, de fik respons på i den første runde. 
 3. Også her læste jeg højt først med indlagte fejl, og vi øvede os sammen på at give respons i klassen, inden de skulle prøve i makkerpar. Hav tålmodighed, det kan godt tage lidt tid at få til at fungere.

Læseteater:

 1. I den 7. og afsluttende uge lavede vi læseteater ud fra teksten. Jeg havde skrevet replikker med afsæt i figurerne fra den fælles tekst og havde holdt mig til det ordmateriale, der indgik i bogen.
 2. I makkepar fik de nu en rolle og gik i gang med at øve sig. 
 3. Til sidst skulle alle makkerpar læse for resten af holdet og få respons. De gik meget op i opgaven.
 4. Nogle dage senere var holdet på besøg i en 0.klasse, og hvert makkerpar fik en lille gruppe små elever, som de skulle læse deres læseteater op for. Det gav hele projektet en meget fin afslutning.

 

En kommentar til måltavlerne: De samme mål går igen 2 gange, da de er nyttige at få gentaget, og selvom der kommer et nyt mål i den sidste uge,  hænger det tæt sammen med de øvrige.