Tekstlæsning
For en del elever begynder
læsetræningen allerede i sidste del af indskolingen at få nogle flere dimensioner. Ikke mindst fordi der i stadig højere grad skal læses for at lære. Læsningen er et redskab, der skal bruges bevidst og effektivt.

Eleverne skal blive i stand til at anvende forskellige læseforståelsesstrategier og læsestrategier afhængigt af teksttype og læseformål.

De fleste elever kan have brug for at blive guidet i at være aktive og bevidste læsere, der også forholder sig til egen forståelse.

Der findes en række materialer til dette i kategorien Læseforståelse.

Ordlæsefærdigheder
Der er imidlertid også elever, der stadig ikke har opnået en flydende læsning, hvor de læser med en passende hastighed og præcision.

De skal også arbejde med læseforståelsen, men de har stadig brug for at blive undervist i ordlæsestrategier - måske i særlige forløb i en periode.

Her kan materialerne i kategorien Ordlæsekurser og Ordlæsestrategier være en mulighed.