Analyseark til kortfilm

0,00
Der er mange ting at holde styr på, når der skal analyseres film. Med et analyseark får eleverne et systematisk skema, hvor de kan tage stikord, så de har et fundament at tale ud fra i den fælles samtale om filmen.
GRATIS levering!

Analysearket indeholder alle de centrale begreber i arbejdet med kortfilm. Ud for hvert begreb kan eleverne tage stikord, så de har et fundament at tale ud fra i den fælles samtale om filmen.

I min egen klasse plejer vi først at se filmen igennem for at få en samlet filmoplevelse uden afbrydelser. Dernæst ser vi den for 2. gang og nogen gange også en 3. gang. Her skriver de notater ned, mens de ser filmen. Og så tager vi den fælles samtale.

Mine elever har været meget glade for arket, da det hjælper deres hukommelse på vej.

Til filmforløbet er der også lavet en række filmkort, hvor der sættes billede på de centrale begreber.