Fabians feltdagbog

0,00

En dramatisk og bevægende fortælling om Fabian, der bliver ramt af en lavine under en fugletur i Himalaya og efterfølgende bliver reddet og bosat hos lokalbefolkningen. Bogens opgaver har fokus på at inddrage forskellige genrer i arbejdet med bogen,hvor eleverne skal trække på flere forskellige erfaringer med danskfaget.

GRATIS levering!

Charlotte Blay har skrevet en fremragende bog om Fabian, der er på fugleekspedition i Himalaya og bliver ramt af en lavine. Han bliver reddet af lokale, der tager sig af ham og oplærer ham til livet i bjergene. Men hvordan skal man agere, når man ikke taler samme sprog, når man ikke ved om ens far har overlevet lavinen eller om resten af familien i Danmark overhovedet ved, hvor man er? Bogen henvender sig til elever på slutningen af mellemtrinnet.

Bogen kredser om mange temaer inden for venskaber, forholdet mellem børn og forældre, samt søskendeforhold. Der er således mange muligheder for at inddrage elevernes personlige erfaringer.

Jeg har valgt at lave en række opgaver, hvor eleverne skal forholde sig til bogens indhold ud fra forskellige genrer. Eleverne får mulighed for at:

 

  • lave hørespil
  • lave genreskifte til en fantastisk fortælling
  • udforme en rejsebrochure
  • skrive et ønskedigt
  • udføre oplæsning
  • lave interview
  • udforme en spiseseddel til en formiddagsavis

 

Eleverne skal have læst hele bogen, inden de begynder på opgaven. Man kan så vælge at lade dem løse alle opgaverne, eller lade dem vælge fx 2-3 opgaver ud, som de synes er spændende.