Om Danskagenten
Sådan downloader du
Ofte stillede spørgsmål
Kontakt os
Links
Hvad siger andre brugere?
Betingelser & Vilkår
Forside \ Betingelser & Vilkår
Søg: 
   
 
Betingelser & Vilkår

Definitioner:
Aftalens parter
"Køber" anvendes om den fysiske person, som hovedsagelig handler uden for sit erhverv, og som ved afgivelse af en bestilling til Danskagenten afgiver et tilbud om køb og levering af bestemte varer.

"Danskagenten" anvendes i det følgende både om den fysiske eller juridiske person, som ved ordrebekræftelse accepterer Købers bestilling og sælger de bestilte varer, og om den hjemmeside hvorfra varer præsenteres og bestilles.

Produktinformation:
På Danskagenten oplyses varens væsentlige egenskaber, for yderligere oplysninger eller spørgsmål til eksisterende oplysninger kan der sendes en mail til Danskagenten via
[email protected]

Priser:
Alle priserne er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Der kan derfor forekomme prisændringer.
Alle angivne priser er eksklusive 25% moms.

Bestilling:
Præsentation af varer sammen med en pris på Danskagenten er ikke et bindende tilbud, men blot en opfordring til at gøre tilbud.
Købers bestilling af varer fra Danskagenten udgør ikke en bindende accept, men derimod et bindende tilbud til Danskagenten om at købe varen på de oplyste vilkår.
En bindende aftale mellem Køber og Danskagenten er først indgået, når Danskagenten ved en ordrebekræftelse accepterer det af Køber afgivne tilbud.

Betaling:
Danskagenten sælger kun til det offentlige via elektronisk faktura. Du skal derfor indtaste din skoles EAN-nr., når du opretter dig som kunde. EAN-nr. er din skoles elektroniske betalingsprofil, og du kan ofte finde EAN-nummeret på skolens web-site eller få det oplyst på skolens kontor.

Det EAN-nr. du indtaster ved køb af varer bliver sendt direkte til indlæsningsbureauet (
Se Økonomistyrelsens information om EAN-nr. her. ), som koder udvalgte oplysninger fra regninger på mail til at blive overført til de elektroniske offentlige økonomisystemer.

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:
Først på det tidspunkt, hvor de bestilte varer er kommet i Købers besiddelse, overgår risikoen for, at de bestilte varer går til grunde eller beskadiges på grund af hændelige forhold, til Køber.  

Reklamation:
Danskagenten yder ifølge købeloven 2 års reklamationsret fra fakturadato på fabrikations- og materialefejl (mangler). Reklamationsretten dækker ikke fejl, skader eller slitage, direkte eller indirekte opstået som følge af forkert betjening, ringe vedligeholdelse, vold eller uautoriserede indgreb.
Fakturaen skal fremvises til Danskagenten i forbindelse med anvendelse af reklamationen.
Eventuel reklamation over mangler på leverede produkter skal efter Køber har eller burde have opdaget manglen ske til Danskagenten inden rimelig tid. Ellers mister Køber sin ret til at påberåbe sig manglen.

Du bedes angive og på forlangende vise, hvori manglen består.  

Ansvarsfraskrivelse og garanti:
Danskagenten har gjort det nemt for dig at få relevant information på andre websites igennem links. Disse websites er uden for Danskagenten's kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.
Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem Køber og Danskagenten.
Sælger er ikke erstatningsansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af at de bestilte varer kommer for sent frem til Køber, eller de bestilte varer lider af mangler, når forsinkelsen eller manglerne skyldes Køber handling eller undladelse eller forhold som ligger uden for Danskagenten's kontrol, fx krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.
Danskagenten afgiver ikke selvstændig garanti for de bestilte varer, og Køber opnår kun de garantier, som producenten udsteder over for Køber.
Danskagenten.dk fralægger sig ansvar for brugen af materialet i undervisningen. 

Fortrydelsesret:
Meddeler Kunden Danskagenten, at Kunden har fortrudt sit køb inden 14 dage efter levering, tilbagebetaler Danskagenten det modtagne beløb.
Varer der returneres UFRANCO eller på efterkrav, nægtes modtagelse. Ved returnering bedes du bruge Post Danmark - ikke alternative pakke distributører. Da det gør det muligt at spore varen hvis den skulle blive væk under returforsendelse. Du bør sende varen forsvarligt emballeret - sammen med en kopi af fakturaen og skriv venligst tydeligt at du ønsker at gøre brug af fortrydelsesretten og at du derfor ønsker af få tilbagebetalt varens pris. Vi anbefaler at du sender varen retur som forsigtig pakke med Post Danmark.

Forbehold for ændringer:
Danskagenten forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne website. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om der er sket ændringer.

Misbrug:
Misbrug af Danskagenten fører til politianmeldelse. Det være sig ulovlig kopiering af materiale uden køb af rettigheder, eller uretmæssig ændring i materialet uden Danskagentens kendskab.

Links:
Økonomistyrelsen
PBS - Pengeinstitutternes Betalings Service
FDIH / Forbrugerrådet
Forbrugerstyrelsen
Forbrugerstyrelsen - med karakterbog over onlinebutikker
Forbrugerrådet
Forbrugerinformation

Fortsæt
Vis alle produkter | Om Danskagenten | Sådan downloader du | Ofte stillede spørgsmål | Kontakt os | Links | Hvad siger andre brugere? | Betingelser & Vilkår | Oversigt

Indhold Copyright © Danskagenten - Danskmaterialer til grundskolen
OpenBizBox System Copyright © Webshop Team Golden Planet